Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 6 de juny del 2011

Què és la biotecnologia?

A la meva presentació dic que sóc biotecnòleg. Dir això a algú en persona pot tenir tres possibles contestacions: Ufff!; Uaaaau!; Eiiing?!. Cada una té una connotació diferent, però en el fons les tres signifiquen que no tenen ni idea de què va la carrera. No culpo a ningú, és normal aquest desconeixement en una societat on la divulgació científica és marginal entre la població no científica. Així doncs, us faré cinc cèntims sobre què és la biotecnologia.

Quan un biotecnòleg intenta explicar la biotecnologia s'adona que hi hauria d'haver una assignatura a la carrera que t'ensenyés a fer-ho. És una ciència multidisciplinar i que engloba la majoria de camps més punters i innovadors de les biociències, per això és impossible de definir en una frase. Algunes frases:

- Som científics bojos.

- Juguem a ser Déu.

- Que treballin ells! (O sigui que fem que els microorganismes treballin per nosaltres).

Totes són molt vagues, inconcretes i poc correctes. Així doncs acabo vomitant una llista de tècniques més o menys conegudes per a que la gent se'n fassi una idea general:

- Enginyeria genètica, transgènics, clonació, cèl·lules mare, fecundació in vitro, creació de biomaterials, depuració d'aigües, teràpia gènica, bioremediació.

Això deixa bastant content a l'interlocutor, però bàsicament es torna a quedar amb la idea de que som científics bojos. Així doncs, què és la biotecnologia?


Aquest diagrama dóna una idea general de com la biotecnologia és el resultat de la unió de ciències com la biologia, la química i l'enginyeria. Imagineu doncs, tots els camps que pot abraçar. Per això és habitual dividir la biotecnologia en diferents disciplines: biotecnologia mèdica, biotecnologia industrial, biotecnologia agroalimentària i biotecnologia mediambiental.

BIOTECNOLOGIA MÈDICA

Aquest és un dels camps més reconeguts perquè té una aplicació directa sobre la vida de les persones. Aquí hi trobem totes les tècniques de reproducció assistida, no només la fecundació in vitro. També hi trobem les tècniques d'obtenció de cèl·lules mare i la seva modificació i aplicació per a curar malalties, restaurar teixits o fins i tot generar òrgans sencers per a ser transplantats. La biotecnologia també busca nous fàrmacs i vacunes biològics, així com noves teràpies com la teràpia gènica. La teràpia gènica tracta de curar malalties amb base genètica en la majoria de casos, com el càncer i multitud de malalties minoritàries, insertant un gen o impedint que se n'expressi un altre per a la qual cosa s'acostumen a usar virus reprogramats. Els animals transgènics i la clonació també són molt importants en aquest camp ja que és la manera d'aconseguir animals models de les malalties sobre els que testar les possibles teràpies. A nivell de diagnosis la biotecnologia té un paper molt important gràcies a la seqüenciació de genomes que ens permet detectar malalties i dissenyar teràpies personalitzades, i també gràcies a tot un reguitzell de tècniques i metodologies aplicades a la diagnosis i a la recerca biomèdica. 


BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

La biotecnologia industrial es basa, en gran mesura, en utilitzar microorganismes modificats genèticament per a que sintetitzin un determinat producte. No només microorganismes, també s'usen organismes més desenvolupats com fongs, plantes i animals, i no sempre cal que estiguin modificats genèticament, a vegades simplement es vol obtenir un producte que l'organisme produeix de manera natural. Així doncs, es poden obtenir enzims biològics que s'usen en infinitat de processos industrials, biopolímers biodegradables amb les quàlitats del plàstic, tot tipus de metabòlits primaris i secundaris, molècules humanes com la insulina i, en resum, qualsevol cosa que un organisme viu sigui capaç de sintetitzar o modificar.

BIOTECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA

La indústria alimentària està plena de productes que requereixen de processos biotecnològics per a ser creats, com ara el pa, els derivats làctics (formatge, iogurt, kefir, etc.), ferments (col fermentada, olives, cogombres), el vi, la cervesa i el vinagre, i molts altres. També es poden modificar els organismes, creant plantes o animals transgènics que siguin més resistents, més productius, més nutritius o amb característiques especials. També s'hi inclouen els productes probiòtics (microorganismes que milloren la flora intestinal) i prebiòtics (nutrients específics per als esmentats microorganismes). Finalment, l'anàlisi genètic de les espècies ramaderes permet, mitjançant reproducció assistida, realitzar creuaments que millorin aquests animals, el que s'ha fet des de temps immemorials però optimitzat a la màxima potència.


BIOTECNOLOGIA MEDIAMBIENTAL

Aquí s'hi inclou tot el que la biotecnologia pot aportar per a la conservació i reparació del medi ambient, com per exemple la depuració d'aigües que és un procés biotecnològic depenent de microorganismes. La bioremediació tracta de l'ús de bacteris, molts cops modificats genèticament, que són capaços de degradar substàncies perjudicials com ara els vessaments de petroli al mar, els plàstics, pesticides, gasos contaminants, etc. També es poden usar els microorganismes per a combatre plagues animals o vegetals de manera controlada sense usar pesticides. I els biocombustibles també són un producte biotecnològic i molt important.

També cal destacar la bioinformàtica, la qual pot aplicar-se en tots aquests camps i tracta de la creació de programes i bases de dades que permetin compartir, analitzar i processar tot tipus de dades interessants i necessàries en els diferents camps de la biotecnologia. I per suposat, no hem d'oblidar l'enorme importancia de la biotecnologia en la investigació bàsica, que no ens dóna resultats aplicables a curt termini, en molts casos, però enriqueix el coneixement que tenim sobre la vida, sense el qual no podríem seguir avançant.

En resum, si volem, podem fer micos de color verd (no és cap montatge).
3 comentaris: